وزارت صحت عامه: ۹۰ درصد مردم به خدمات صحی دسترسی دارند

وزارت صحت عامه می‌گوید که دسترسی مردم به خدمات صحی در کشور بیشتر شده و اکنون ۹۰ درصد مردم به این خدمات دسترسی دارند.

دیوه صمد؛ معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، امروز پنج‌شنبه، ۲۱ ثور در مراسم تجلیل از روز جهانی پوشش صحی همگانی در این وزارت گفت، دسترسی مردم به خدمات صحی از تعهدات جدی این وزارت است.

معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افزود که سال ۲۰۳۰ یک هدف تعیین‌شده برای پوشش صحی همگانی در سراسر جهان می‌باشد.

خانم صمد همچنین گفت که مرگ‌ومیر نوزادان از ۱۶۵ به ۳۵ و مرگ‌ومیر مادران هم از ۱۶۰۰ به ۶۵۰ در هر صدهزار تولد زنده، کاهش یافته‌است.

۱۲ دسامبر از سوی سازمان «پوشش صحی همگانی» به عنوان روز جهانی پوشش صحی همگانی نام‌گذاری شده که شعار امسال آن «عمل به تعهد» انتخاب شده‌است.

مطالب مرتبط