اولین رییس فدراسیون بوکس افغانستان درگذشت

عبدالقیوم نیرو لطیف؛ اولین رییس فدراسیون رشته بوکس افغانستان در آلمان درگذشت.

آقای لطیف در سال ۱۳۱۳ در شهر کابل دیده به جهان گشود. او در سال ۱۳۳۵ در شهر کابل به عنوان مربی در کلپ بوکسینگ معارف ایفای وظیفه می‌‌کرد. در سال ۱۳۶۰ به دلیل شایستگی و خدماتی که برای بوکس شهر کابل ارائه کرده‌بود به عنوان اولین رئیس فدراسیون بوکسینگ کشور انتخاب شد و سفرهای متعددی به کشورهای مختلف جهان انجام داد.

آقای لطیف در سال ۱۳۷۱ از افغانستان مهاجر شد وبه آلمان رفت و سرانجام در همان کشور درگذشت.

رییس و اعضای رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک درگذشت عبدالقیوم نیرو لطیف را تسلیت گفتند.

مطالب مرتبط