افغان‌ها پنجمین خریدار بزرگ خانه در ترکیه هستند

ارقام ارائه‌شده از سوی مرکز ملی آمار ترکیه نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان پنجمین خریدار بزرگ خانه در شهرهای ترکیه هستند.

در گزارش این مرکز که روز دوشنبه، ۳۰ جدی نشر شده، عراقی‌ها با خرید ۷۵۹۶ واحد مسکن در سال ۲۰۱۹ میلادی در ترکیه، بیشترین شمار خرید خانه در میان خارجی‌ها را داشته‌اند.

پس از آن ایران، روسیه، عربستان و افغانستان به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. 

بربنیاد این گزارش، افغان‌ها در سال گذشته میلادی، ۲۱۹۱ واحد مسکونی در شهرهای مختلف ترکیه خریداری کرده‌اند. پس از افغانستان، کویتی‌ها، آلمانی‌ها، اردنی‌ها، یمنی‌ها و بریتانیایی‌ها از بزرگ‌ترین خریداران واحدهای مسکونی در ترکیه گفته شده‌اند.

در آخر این فهرست نام کشور لبنان است که شهروندانش در سال ۲۰۱۹ میلادی کم‌ترین خانه را که به ۶۵۰ واحد می‌رسد، در ترکیه خریداری کرده‌اند.

در گزارش آمده که شهروندان افغانستان تنها در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱۲ خانه در برخی شهرهای ترکیه خریداری کرده‌اند.

دولت ترکیه سال گذشته شرط اعطای شهروندی به خارجی‌ها را سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵۰ هزار دالری در بازار املاک این کشور قرار داد. 

ترکیه در سال ۲۰۱۹ در کل حدود ۴۶ هزار واحد مسکن به خارجی‌ها فروخته‌است که شش هزار واحد بیشتر از سال ۲۰۱۸ است.

فروش مسکن به خارجی‌ها در ترکیه از سال ۲۰۱۷ به این‌سو، از دوبرابر بیشتر شده‌است.

مطالب مرتبط