برنامه دوساله ترکمنستان برای کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان

رسانه‌های ترکمنستانی گفته‌اند که دولت ترکمنستان در حال تدوین برنامه‌ای است که بر اساس آن، به مدت دو سال به افغانستان کمک می‌کند.

این برنامه در جلسه دولت ترکمنستان مورد بحث قرار گرفته و در قالب برنامه کمک‌های انسان‌دوستانه برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به افغانستان تحویل داده خواهد شد.

رسانه‌های ترکمنستانی گفته‌اند که افغانستان برای سالیان دراز از ترکمنستان برق و گاز مایع وارد کرده‌است.

رسانه‌های ترکنمستان همچنین گفته‌اند که این کشور همچنین برنامه‌های زیرساخت منطقه‌ای از جمله تاپی و کاسا ۱۰۰۰ از خاک افغانستان در حال انجام است که با عملیاتی‌شدن این پروژه‌ها، افغانستان منافع اقتصادی زیادی را از این طریق کسب خواهد کرد.

مطالب مرتبط