مجلس حکومت را از افزودن پول به کد ۹۱ سلب صلاحیت کرد

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان حکومت را از افزودن پول به کد ۹۱ سلب صلاحیت کرد.

در حالی که قرار است سند بودجه سال مالی ۹۹ فردا در نشست عمومی این مجلس به بحث گرفته شود، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفته‌است که عدم توازن در پروژه‌های انکشافی مورد دیگریست که حکومت آن‌را باید حل کند.

اعضای این کمیسیون گفته‌اند که تغییرات و تعدیلاتی که در سند بودجه به حکومت پیشنهاد شده‌است باید به‌گونه جدی در نظر گرفته شود. بر بنیاد گفته‌های اعضای این کمیسیون، صلاحیت افزودن پول در کد ۹۱ از سوی حکومت نیز سلب شده‌است.

سید عظیم کبرزانی؛ منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان گفت: ما از صلاحیت های قانونی استفاده می کنیم و تغییراتی که در سند بودجه وارد شده به خصوص کد نود و یک که قید گردیده، صلاحیت‌ها و بحث ازدیاد بودجه در سکتور های معارف و صحت است، که تعدیل آورده شده و اگر توقعات قانونی مرفوع نشود، احتمالاً این سند رد خواهد شد.

در همین حال شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که بی‌توجهی به ولایات محروم پروژه های انکشافی جفای بزرگ در حق مردم است.

با این حال کمیسیون مالی و بودجه تاکید کرده که با در نظرداشت چالش‌هایی که در سند بودجه وجود داشت، حکومت مسوده جدید آن را آماده می‌سازد و اگر چالش های موجود در سند بودجه را مرفوع نسازند، نمایندگان مجلس، درین رابطه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.

مطالب مرتبط