هارون چخانسوری، سرپرست وزارت امور خارجه تعیین شد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری از تقرر محمد هارون چخاسوری به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه خبر داده‌اند.

شاه‌حسین مرتضوی؛ مشارو ارشد فرهنگی ریاست جمهوری گفته‌است که آقای چخانسوری در بست مافوق رتبه به حیث معین سیاسی و همزمان الی تعیین وزیر جدید به حیث سرپرست وزارت امور خارجه، تعیین شده‌است.

هاورن چخانسوری پیش از این به‌عنوان سخنگوی ریاست جمهوری و نیز معاون انسجام امور دولت در ریاست‌عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری کار کرده‌است.

آقای مرتضوی گفته که هارون چخانسوری مکلف به آوردن اصلاحات در وزارت خارجه نیز شده‌است که شامل تحلیل وضعیت فعلی، تعیین معیارهای کفایت و ارزیابی تمام کارمندان به اساس معیارات تعیین شده می‌باشد.

بازنگری مقررات، طرزالعمل‌ها و لوایح وزارت به منظور بلند بردن موثریت اداره و نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی، توسعه و ایجاد سیستم‌های الکترونیکی، راه اندازی امتحان لسان‌های بین المللی، امتحانات اختصاصی (افغانستان شناسی؛ دانش سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان) برای کارمندان آن وزارت،، بازنگری تشکیل وزارت به اساس نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن ۲۱ از دیگر موارد است که در حکم تقرری آقای چخانسوری آمده‌است.

همچنین شناسایی ظرفیت‌ها به اساس تخصص، مهارت و تجربه به منظور تطبیق اهداف مشخص پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان از مکلفیت‌های سرپرست جدید وزارت خارجه خوانده شده‌است.

در حکم تقرری هارون چخانسوری آمده که معینان وزرات امور خارجه مکلف اند تا به‌منظور تطبیق مواد مندرج این حکم< با معین سیاسی همکاری همه‌جانبه کنند.

پس از استعفای صلاح‌الدین ربانی؛ سرپرست‌وزیر پیشین وزارت امور خارجه، ادریس زمان؛ معین سیاسی این وزارت به حیث سرپرست تعیین شد و تا کنون مسوولیت این وزارت را به عهده داشت.

مطالب مرتبط