روند صلح از چنگ فرستادگان ویژه خارجی خارج شود

انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان می‌گوید که بربنیاد یافته‌های یک نظرسنجی این نهاد، مردم معتقد اند که روند صلح باید از چنگ فرستاده‌های ویژه کشورهای خارجی، خارج شود.

این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۳ دلو) در نشستی نتایج یک نظرسنجی را نشر کرد که در آن در مورد روند صلح از پنج هزار شهروند کشور نظرخواهی شده‌است.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که تنها راه حل جنگ جاری کشور، توافق سیاسی با طالبان است و تداوم جنگ نمی‌تواند منجر به تامین صلح در کشور شود.

در نظرسنجی انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در صورت دستیابی به توافق سیاسی با طالبان، باید نظام جمهوریت حفظ شود.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۸۳ درصد اشتراک‌کنندگان خواهان حضور زنان در مذاکرات صلح‌ اند و همچنین اکثر پاسخ‌دهندگان تاکید کرده‌ا‌ند که مذاکرات صلح باید در کشورهای اسلامی انجام شود.

تمیم عاصی؛ رییس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان هنگام ارائه این نظرسنجی گفت مردم افغانستان خواهان خارج‌شدن روند صلح از چنگ فرستاده‌های ویژه کشورهای خارجی ‌اند.

او افزود که در این نظرسنجی ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که روند مذاکرات صلح باید به رهبری حکومت افغانستان به پیش برده شود.

به گفته آقای عاصی، در این نظرسنجی، در پرسشی پیرامون کارکرد خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، تنها ۴۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که تلاش‌های او نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.

این در حالی ‌است مذاکرات صلح میان امریکا به رهبری خلیلزاد با هیات طالبان در قطر جریان دارد.

گفته می‌شود که محور این مذاکرات آتش‌بس و آغاز مذاکرات طالبان با حکومت افغانستان است. طالبان تاکنون حاضر نبوده‌اند با حکومت افغانستان مذاکراه کنند.

مطالب مرتبط