معرفی هارون چخانسوری به‌عنوان سرپرست وزارت امور خارجه

محمدهارون چخانسوری طی یک مراسم رسمی از سوی سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری، به‌عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه به کارمندان این وزارت، معرفی شد.

در این مراسم که امروز پنج‌شنبه، ۳ دلو برگزار شد، شماری از وزیران کابینه، سفیران و دپیلمات‌های خارجی در افغانستان نیز شرکت کرده بودند.

هارون چخانسوری در این برنامه بر تطبیق اصلاحات و کارا سازی دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد و گفت که وزارت خارجه نیاز به تحول دارد.

او گفت که مهم است تا وظایف کلیدی وزارت مشخص شود، پالیسی برای وزارت خارجه تهیه و رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی نقش اساسی داشته باشد.

سرپرست جدید وزارت خارجه افزود که گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به گفته او، نیاز است که نماینده‌گی‌های سیاسی کشور در این عرصه با یک دیدگاه واضح فعالیت کند.

هارون چخانسوری همچنان گفت که نیاز است دستگاه سیاست خارجی از هر لحاظ باید متحول، کارا و به سیستم عصری مجهز شود و به همین دلیل به گفته وی، روی کیفیت و موثریت در وزارت خارجه تمرکز بیشتر خواهد شد.

تامین و گسترش روابط موثر با کشورهای منطقه و جهان و ارایه خدمات با کیفیت به شهروندان افغان خارج از کشور به گفته وی، از اهداف مهم روند اصلاحات است تا وزارت خارجه به شکل مسلکی و موثر وارد عمل شود.

او از اعمال اصلاحات در نحوه استخدام کارمندان این وزارت نیز خبر داد و گفت که نیاز است تا ظرفیت‌های کارمندان این وزارت در پرتو یک روند شفاف، شناسایی و مسوولیت‌ها بر اساس تخصص، مهارت و تجربه به اشخاص واجد شرایط سپرده شود.

هارون چخانسوری گفت که تشکیل این وزارت باید منطقی و بر اساس نیازهای امروزی استوار باشد و افزود که دروازه وزارت خارجه برای همه باز است و هیچ اقدام سلیقه‌ای در این وزارت صورت نخواهد گرفت.

از طرفی هم، سرور دانش؛ معاون رییس جمهور، با آنکه از دستاوردهای کارمندان وزارت خارجه استقبال کرد؛ اما گفت که چالش‌هایی در دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد که باید به آن رسید‌گی شود.

او گفت که به صورت خاص برخی از سفارت‌‌ها و جنرال قونسلی‌ها نتوانسته از منافع کشور و از حقوق شهروندان به درستی حمایت و دفاع کنند.

آقای دانش در ادامه افزود که برای برون رفت از این مشکلات و به منظور دفاع از منافع کشور نیاز به کار افرادی وجود دارد که به صورت مطلق عاری از جناح‌بندی‌های سیاسی، قومی و زبانی عمل کنند.

مطالب مرتبط