سفارت امریکا: نتیجه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، صریحا اعلام شود

سفارت امریکا در کابل می‌گوید که تکمیل کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای سرنوشت انتخابات ریاست ‌جمهوری افغانستان، ضروری است و این کمیسون باید مردم را به‌طور واضح در جریان تصمیم‌گیری‌هایش قرار دهد.

راس ویلسون؛ کاردار سفارت امریکا در کابل سه‌شنبه، ۱۵ دلو در صفحه توییترش نوشت که تکمیل کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ضروری است.

کاردار سفارت امریکا در کابل افزود که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، تصمیمات خود را به طور واضح برای مردم افغانستان توضیح دهد.

ویلسون تأکید کرد: «مقامات کمیسیون رسیدگی به شکایات باید تمام شکایات استینافی را تجزیه و تحلیل و قضاوت کنند و تصمیمات خود را به طور واضح به مردم افغانستان توضیح دهند.»

آقای ویلسون همچنین گفته‌است که تجزیه و تحلیل شکایات استینافی و توضیح دادن به مردم برای ارائه یک نتیجه قابل قبول و شفاف، لازم است.

کاردار سفارت امریکا در کابل در حالی این موضوع را مطرح کرده که قرار است کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی امروز نتیجه کار و تصمیمات این کمیسیون روی شکایت‌های انتخاباتی از جمله ۳۰۰ رای جنجالی را اعلام کند.

مطالب مرتبط