دیکتاتور سابق سودان به دادگاه لاهه سپرده می‌شود

دولت سودان با تحویل عمر البشیر؛ دیکتاتور سابق این کشور، به دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هالند موافقت کرده‌است.

البشیر با اتهامات جرائم جنگی و نسل‌کشی ۳۰۰ هزار نفر در «دارفور» مواجه است و این توافق بعد از مذاکرات میان دولت و شورشیان منطقه دارفور حاصل شده است.

سخنگوی دولت سودان، امروز سه‌شنبه ۱۱ فبروری، اعلام کرد: «اگر ما زخم‌ها را التیام نبخشیم، عدالت اجرا نمی‌شود. به همین خاطر آشکارا می‌گویم همه کسانی که از طرف پولیس بین‌الملل تحت تعقیب هستند، باید تحویل دادگاه لاهه شوند.»

عمر البشیر بعد از سه دهه حکمرانی، در نهایت در ماه مارچ ۲۰۱۹ بعد از ماه‌ها اعتراضات مردمی، توسط ارتش از قدرت ساقط شد و اکنون ارتش و معترضان برای تقسیم قدرت و تشکیل دولتی فراگیر در حال رایزنی هستند. فعلاً دولت گذار بر سودان حکمرانی می‌کند که شامل نمایندگان نظامیان و غیرنظامیان است.

عمر البشیر از طرف دیوان کیفری بین‌المللی متهم به نسل‌کشی، جرائم جنگی و آوارگی ۳.۵ میلیون نفر شده است.

او چند ماه پیش در حالی که درون یک قفس آهنی نشسته بود، در دادگاهی در سودان به اتهام فساد مالی به دو سال بازداشت در مرکز بازپروری محکوم شد.

اتهام فساد مالی مربوط به کشف ۷.۸ میلیون یورو و مقداری دالر و پوند سودانی در اقامتگاه البشیر است.

دادستانی سودان همچنین اتهاماتی علیه وی در رابطه با کشتار معترضان در سال ۲۰۱۹ مطرح کرده که قرار است در دادگاهی جداگانه رسیدگی شود.

وی همچنین چند ماه پیش برای ادای توضیحات درباره کودتای سال ۱۹۸۹ که منجر به تصاحب قدرت توسط وی به مدت سه دهه شد، مورد بازجویی قرار گرفت.

دادگاهی در سودان، در اواخر سال ۲۰۱۹، ۲۹ نفر از کارکنان نهادهای امنیتی این کشور را به جرم شکنجه و قتل یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال ۲۰۱۹ علیه عمر البشیر به اعدام محکوم کرد.

مطالب مرتبط