شیوع کرونا؛ به رئال مادرید مجازی خوش آمدید

زین‌‌الدین زیدان؛ سرمربی فرانسوی رئال مادریت در یک کنفرانس ویدیویی با حضور همه بازیکنان شرکت کرده و آخرین وضعیت آن‌ها را جویا شده‌است. این در حالی است که لیگ اسپانیا هم به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل است.روزنامه مارکا چاپ مادرید اسپانیا در تازه‌ترین شماره خود عکس روی جلدش را به کنفرانس ویدیویی زنده زین‌الدین زیدان؛ سرمربی رئال با تمام بازیکنان این تیم اختصاص داده است.

بازیکنان رئال مادرید از زمانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رقابت‌های فوتبال در اسپانیا تعطیل شده و به خانه فرستاده شدند تا پیش از ابتکار زیدان دیگر با هم ملاقات نکرده بودند. به گزارش مارکا زیدان دیشب این تماس ویدیویی را برقرار کرده تا هم از نزدیک ببیند که تک‌تک بازیکنانش با شرایط قرنطینه چه می‌کنند و از چه وضعیتی برخوردار اند و هم فرصتی فراهم کند تا همه تیم بار دیگر همدیگر را ببینند.

مارکا البته می‌گوید این کنفرانس ویدیویی تنها برای اطلاع از وضعیت فعلی بازیکنان و در سطح فردی برقرار شده و در آن درباره تاکتیک یا دیگر مسائل فنی فوتبال صحبتی نشده‌است.

قصد زیدان از ترتیب‌دادن این کنفرانس ویدیویی مشترک این بوده که به بازیکنانش یادآور شود در هر شرایطی یک گروه و یک تیم هستند. زیدان به گزارش مارکا در این کنفرانس ویدیویی از شاگردانش خواسته که جویای حال هم باشند و در صورتی که کسی به حمایت یا کمک نیاز داشته باشد، برای همیاری و کمک به او آماده باشند.

مارکا می‌گوید بررسی وضعیت بازیکنان رئال در قرنطینه از طرف زیدان تنها به این اقدام ابتکاری خلاصه نمی‌شود. او از طریق گرگوری دوپونت که برنامه آمادگی جسمانی بازیکنان رئال را طراحی کرده از مدتی پیش وضعیت آمادگی جسمانی آن‌ها در قرنطینه را رصد کرده‌است.

زیدان دیشب فارغ از آمادگی جسمانی و بدنی بازیکنانش قصد داشته با استفاده از فناوری کنفرانس ویدیویی که این روزها شرکتها و کسب و کارهای مختلف در گوشه و کنار دنیا مشغول استفاده از آن هستند، اولا آنها را مستقیما ببیند و از شرایط روحی- روانی‌شان بدون واسطه آگاه شود و هم فرصتی بوجود بیاورد تا شاگردانش بتوانند با یکدیگر ملاقات کرده و فراموش نکنند که بازیکنان رئال مادرید هستند.

نکته جالبی که مارکا به آن اشاره کرده این است که در میان بازیکنان رئال که هر کدام با لباس‌های مختلفی در این کنفرانس شرکت کردند تونی کروس تنها ستاره‌ای بوده که با پوشیدن لباس کامل رئال ظاهر شد.

مطالب مرتبط