هند به مرز چین نیرو اعزام می‌کند

ارتش هند نیروی پیاه‌نظام را به منطقه لداخ مرز با چین فرستاده است.به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، ارتش هند نیروی پیاه‌نظام را به منطقه لداخ مرز با چین فرستاده است.

این خبر را روزنامه تایمز آف ایندیا به نقل از منابع آگاه گزارش داد.

پیشتر بروز تنش‌هایی میان هند و چین در مرز مشترک با یکدیگر گزارش شده بود. در پی این اقدام، دو طرف شماری از نیروهای خود را به منطقه مرزی لداخ اعزام کردند.

هنوز علت افزایش تنش‌ها میان دو طرف مشخص نیست، اما روزنامه تایمز آف ایندیا گزارش داده است که دلیل این تنش‌ها، خشم پکن از دهلی نو به‌خاطر ایجاد جاده‌ای ۲۵۵ کیلومتری است که دسترسی به دره لداخ را ممکن می‌سازد.

مطالب مرتبط