شیوع کرونا و ۴۰ میلیون دالر کاهش در عواید اداره هوانوردی ملکی

مسوولان در اداره هوانوردی ملکی از کاهش ۴۰ میلیون دالری در عواید عواید این اداره به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی اقتصادی آن خبر می‌دهند.

محمدقاسم وفایی‌زاده؛ رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی امروز دوشنبه، ۱۲ جوزا در مراسم معرفی امان‌زیب انصاری به‌عنوان معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی و سیدعمر صبور به حیث رییس عمومی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، این موضوع را اعلام کرد.

او افزود که توقف پروازهای داخلی و خارجی ناشی از شیوع ویروس کرونا، حدود ۴۰ میلیون دالر از عواید این اداره کاهش داده‌است.

به گفته آقای وفایی‌زاده، پروازهای خارجی به‌ زودی تحت شرایط ویژه و با رعایت تمام موارد وقایه‌ای و صحی آغاز می‌شود و برای شروع پروازهای داخلی هم برنامه منظم در هم‌آهنگی با وزارت صحت عامه ترتیب شده‌است.

او در این مراسم همچنین گفت که ارایه خدمات معیاری در سکتور هوانوردی از مسوولیت‌های جدی اداره هوانوردی است و همه کارمندان این نهاد برای بهبود خدمات تلاش کنند.

رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود تا زمانی که هوانوردی افغانستان از «فهرست سیاه» اتحادیه اروپا خارج نشود و تصدیق این سکتور از سوی «سازمان ایکاو» تأیید نشود، راه توسعه سکتور هوانوردی ملکی افغانستان بسته است.

به گفته او، موضوع تصدیق میدان‌های هوایی از موضوعات مهم و اساسی است و اگر تا آخر سال ۲۰۲۰ میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی که تقریباً بیش‌تر از ۷۰ فیصد عملیات هوانوردی افغانستان از آن انجام می‌شود، تأیید نشود، ممکن است که پروازهای بین‌المللی از این میدان محدود شود.

محمدقاسم وفایی‌زاده افزود که بر اساس تفاهمی که با رییس جمهور غنی صورت گرفته است، بعد از این تمام نهادهای میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی تحت یک رهبری و سیستم فعالیت می‌کنند و گزارش‌ده به ریاست این میدان می‌باشند تا از فراهم شدن زمینه هر نوع سوءاستفاده و ناهم‌آهنگی‌ها جلوگیری شود.

او اضافه کرد که براساس فرمان ریاست جمهوری اداره هوانوردی ملکی به یک اداره مستقل بدل شده است و استقلال این اداره از خواست‌های اصلی نهادهای بین‌المللی هوانوردی نیز بوده‌است.

مطالب مرتبط