عطامحمد نور: ربانی برای دو ماه سرپرست انتخاب شده‌بود

عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی می‌گوید که صلاح‌الدین ربانی برای دو ماه سرپرست این حزب انتخاب شده‌بود؛ اما اعضای جمعیت برای ۹ سال حوصله کردند. او مدعی شده که ربانی و احمدضیا مسعود قدرت را در حزب جمعیت در انحصار خود گرفته‌اند.عطا محمد نور: حکمتیار یک لافوک باز است!آقای نور به تازگی در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته‌است که پس از کشته‌شدن برهان‌الدین ربانی؛ رییس پیشین شورای عالی صلح، اعضای حزب جمعیت، صلاح‌الدین ربانی را در سال ۲۰۱۱ برای مدت دو ماه به عنوان سرپرست تعیین کردند.

او افزوده‌است که آقای ربانی در مدتی که حزب جمعیت را رهبری کرده‌‌ «هیچ کاری نکرده و حتی کمیته‌های فعال‌شده را ملغی و دفتر حزب را از یک ساختمان بزرگ به یک مکان کوچک انتقال داد».

والی پیشین بلخ در ادامه مدعی شده که صلاح‌الدین ربانی و احمدضیا مسعود؛ معاون پیشین رییس‌جمهوری «قدرت حزب جمعیت را در انحصار گرفته و کسی دیگر را به کار کردن نمی‌گذارند».

این در حالی است که صلاح‌الدین ربانی؛ سرپرست حزب جمعیت اسلامی سه روز پیش در یک اقدام بی‌سابقه و غیر منتظره از سوی شماری از اعضای رهبری این‌ جمعیت از این سمت کنار گذاشته شد. این جلسه در خانه عطامحمد نور برگزار شده‌بود.

آقای نور درباره تصمیم این گروه از اعضا درباره کنار گذاشتن آقای ربانی گفته‌است که آن‌ها برای نجات جمعیت از پارچه‌شدن و جلوگیری از انشعات جمعیت، تصمیم گرفتند آقای ربانی، سرپرست موقت باشد.

صلاح‌الدین ربانی در واکنش خود، برخی از اعضای هیأت رهبری را که در جلسه برکناری او از سرپرستی شرکت داشتند، به «سوء استفاده از نام و نشان این حزب» متهم کرده و عضویت آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد.

در این بیانیه آقای ربانی گفته شده که عضویت عطامحمد نور، محمد یونس قانونی، کلیم‌الله نقیبی، عبدالحفیظ منصور، عبدالشکور واقف حکیمی، سید عنایت‌الله شاداب و عبدالستار مراد را در جمعیت اسلامی به حالت تعلیق درمی‌آورد.

مطالب مرتبط