مدافع بارسلونا پس از ۵ بار ناکامی سرانجام لیسانس رانندگی گرفت

بازیکنان بارسلونا از جوردی آلبا که سر انجام در ۳۱ سالگی و پس از ۵ بار رد شدن، موفق به کسب جواز رانندگی شد در تمرینات تقدیر کردند.آلبا روز گذشته با موتر شخصی خود به تمرینات بارسلونا آمد.

رد شدن جوردی آلبا در ۵ امتحان اخذ جواز رانندگی، او را به سوژه ای در میان بازیکنان بارسلونا تبدیل کرده بود. به عنوان مثل جرارد پیکه به شوخی گفته بود: « بازیکنانی داریم که آنها را پدرشان به تمرین می آورد؛ دقیقا منظورم جوردی آلبا است!»

در هر صورت جوردی آلبا در ششمین تلاش خود در امتحان عملی رانندگی، موفق به اخذ گواهینامه شد.

مطالب مرتبط