ارگ برای ۵ ولایت والیان تازه تعیین کرد

اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد که به اساس پیشنهاد این اداره و حکم ریاست جمهوری، افراد جدید به عنوان والیان سمنگان، خوست، نورستان، لغمان و بغلان تعیین شده‌اند.

بر بنیاد اعلام این اداره، محمد داوود کلکانی به حیث والی سمنگان، محمد صدیق پتمن به حیث والی خوست و عبدالغفور ملکزی به حیث والی نورستان تعیین شده‌اند.

این اداره همچنین گفته‌است که رحمت‌الله یارمل به حیث والی لغمان و تاج‌محمد جاهد با حفظ وظیفه فعلی‌اش به حیث والی بغلان تعیین شده‌اند.

محمد داوود کلکانی پیش از این عضو مجلس نمایندگان بود و محمد صدیق پتمن در پست معینیت وزارت معارف کار کرده بود. همچنین عبدالغفور ملکزی پیش از این به حیث والی ولایت بادغیس کار کرده‌است.

تاج‌محمد جاهد پیش از این به عنوان سرپرست وزارت امور داخله کار کرده و اکنون مشاور رییس جمهور است. رحمت‌الله سمسور نیز والی زابل بود.

مطالب مرتبط