بازسازی دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، ۱٫۸ میلیون دالر هزینه برداشت

سفارت افغانستان در واشنگتن برای بازسازی دیواری با مساحت ۷۰ متر مربع، بیش از ۱٫۸ میلیون دالر پرداخت کرده‌است.

خبرگزاری پژواک گزارش داده که یک شرکت حاضر بود این دیوار را با هزینه ۸۸ هزار دالر امریکایی بازسازی کند؛ اما سفارت افغانستان در واشنگتن با رد این پیشنهاد قرارداد بازسازی این دیوار را به یک شرکت دیگر با هزینه یک میلیون و ۸۲۵ هزار ۸۳۹ دالر واگذار کرد.

بر بنیاد این گزارش، برای بازسازی این دیوار یک میلیون و ۵۸۶ هزار دالر و برای سروی آن ۱۲ هزار و ۷۵۰ دالر پرداخت شده‌است. این سفارت همچنین ۱۲ هزار و ۲۵۰ دالر را برای تست خاک، حدود ۶۵ هزار دالر را برای مشوره تخنیکی و ۱۵۰ هزار دالر را برای مشورت‌های حقوقی به شرکت‌های مختلف در امریکا پرداخت کرده‌است.

پرداخت نزدیک به دو میلیون دالر برای بازسازی این دیوار حدود ۲۱ برابر نرخ ارایه شده از سوی یک شرکت دیگر به این سفارت‌خانه بوده‌است.

این دیوار با بلندی سه متر در همسایگی یک خانه مسکونی در شرق سفارت قرار داشته که سال گذشته تخریب شده بود و مالک خانه چندین بار از سفارت افغانستان درخواست بازسازی این دیوار را کرده بود.

بر بنیاد گزارش پژواک، زمانی که پیشنهاد ۸۸ هزار دالری بازسازی رد شد، فردی به نام برکت‌الله رحمتی مسوولیت گرفت تا این دیوار را بازسازی کند و زمانی که قرارداد ۱٫۸ میلیون دالری را بست، یما نظامی مشاور همایون قیومی؛ وزیر مالیه وقت مسوولیت نظارت از این پروژه را بر عهده گرفت.

همچنین در گزارش آمده که این پروژه را کمیته تدارکات ملی منظور کرده و وزارت خارجه طی مکتوبی دستور انتقال بیش از یک‌ونیم میلیون دالر برای ساخت این دیوار را داده‌است.

مطالب مرتبط