لیگ مسابقات شش آوره کریکت به‌ زودی برگزار می‌شود

سخنگوی کریکت‌بورد می‌گوید که در آینده نزدیک، لیگ مسابقات شش آوره در داخل کشور برگزار خواهد شد.فرید هوتک؛ سخنگوی این بورد گفته‌است که برنامه‌ها و جلسات مقدماتی برای تدویر این مسابقات آغاز شده‌است.

به گفته آقای هوتک در برگزاری این مسابقات، همه قواعد و اصول تعیینشده توسط وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان و فدراسیون بین‌المللی کریکت به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا، رعایت خواهد شد.

پیش‌تر تمام برنامه‌های ورزشی کشور به دنبال گسترش کرونا لغو شده‌بود.

در جلسه روز شنبه، ۲۱ سرطان کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا طرح آغاز مسابقات ورزش کریکت بدون حضور تماشاگران نیز تأیید شد و قرار است مسابقات کریکت بدون حضور تماشاگر برگزار شود.

در مورد فعالیت دیگر رشته‌های ورزشی نیز فیصله شده‌است که یک طرح جداگانه در این زمینه تهیه و برای بررسی بیشتر در جلسات بعدی کمیته ارائه شود.

مطالب مرتبط