نصب ترازوهای دیجیتالی در چهارمین گمرک کشور

وزارت مالیه در گمرک تورخم ننگرهار ترازوهای دیجیتالی نصب و آن را به سیستم «آسیکودا» وصل کرد. تورخم چهارمین گمرک کشور است که در آن ترازوهای دیجیتالی نصب شده‌است.

عبدالهادی ارغندیوال؛ سرپرست وزارت مالیه امروز سه‌شنبه، ۲۴ سرطان هنگام افتتاح ترازوهای دیجیتالی در گمرک تورخم گفت که تا کنون از این نوع ترازوها در گمرک‌های تورخم، اسلام‌قلعه، نیمروز و اسپین‌بولدک نصب شده است.

به گفته او، نصب این ترازوها سبب ایجاد شفافیت در جمع‌آوری عواید ملی، مبارزه علیه فساد اداری، کاهش پروسه‌های اداری و بروکراسی و ثبت مشخصات و کنترل دقیق محموله‌های تجارتی می‌شود.

آقای ارغندیوال همچنان گفته است که کار نصب ترازوهای دیجیتالی در گمرک‌های حیرتان، آقینه، شیرخان بندر، دندپتان و ابونصر فراهی جریان دارد. وزارت مالیه همچنان نصب کامره‌ها و اسکنرها پیشرفته را نیز خریداری و کار نصب آن در گمرکات کشور را آغاز کرده است.

سرپرست وزارت مالیه گفت که با در نظرداشت تعهدات این وزارت در بخش مدرن‌سازی ادارات به‌خصوص منابع عوایدی، وزارت مالیه این‌را مسوولیت خود می‌داند تا از طریق اصلاح پروسه‌های کاری و انکشاف سیستم‌ها در پروسه‌های جمع‌آوری عواید ملی شفافیت را تأمین نموده و جلو فساد و خودسری‌ها را تا حد ممکن بگیرد.

او افزوده که که نصب ترازوهای دیجیتالی و تجهیز گمرکات با وسایل عصری مایه‌ نگرانی «حلقات مافیایی» و یکی از کارهای مهم و اولویت وزارت مالیه است و با جدیت کامل در تمام گمرکات تطبیق می‌شود.

آقای ارغندیوال در عین حال تأکید کرده که وزارت مالیه با قاطعیت با فساد اداری مبارزه کرده و به «مفسدین» اجازه نمی‌دهد که عواید ملی را مورد دستبرد قرار دهند.

مطالب مرتبط