اعتراض یک عضو مجلس در جریان سخنرانی اشرف غنی: به طالبان باج ندهید

بلقیس روشن؛ نماینده مردم فراه در مجلس در جریان سخنرانی رییس جمهور غنی اعتراض کرد و گفت: «باج دهی به طالبان وحشی خیانت ملی است.»غنی خطاب به روشن گفت: «من باج ده نیستم. شما همکارانتان را قناعت دهید. تصمیم از شماست.»

دو عضو دیگر لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز در جریان سخنرانی رییس‌جمهور اشرف غنی اعتراض کردند.

معترض نخست از تالار لویه‌جرگه بیرون کشیده شد و برای معترض دوم نیز فرصت اعتراض داده نشد.

در نخستین لویه‌جرگه مشورتی صلح که سال گذشته برگزار شد نیز چند عضو این جرگه در جریان سخنرانی رییس‌جمهور غنی اعتراض و سپس از تالار لویه‌جرگه بیرون کشیده شدند.

مطالب مرتبط