اعتصاب صرفان در کابل در اعتراض به اختطاف یک صراف در بلخ

شورای صرافان افغانستان در کابل در اعتراض به ربوده‌شدنِ رییس اتحادیه صرفان ولایت بلخ، اعصاب کاری کردند.میر افغان صافی؛ رییس این شورا امروز (پنج شنبه، ۳ میزان) در یک تجمع اعتراضی با شماری از صرافان کابل گفت، تا زمانی که سرنوشت رییس اتحادیۀ صرافان بلخ معلوم نشود به اعتصاب کاری‌شان ادامه می‌دهند.

آقای صافی از نهادهای امنیتی خواست که در پیوند به تأمین امنیت جان صرافان اقدام جدی کنند.

رییس اتحادیۀ صرافان بلخ دو روز پیش از سوی افراد ناشناس ربوده شده‌است.

گفتنی‌است که اختطاف صرافان و بازرگانان در کشور بی پیشینه نیست.

این موضوع طی دو دهه گذشته باعث فرار گسترده سرمایه از کشور شده‌است.

مطالب مرتبط