وزارت مالیه اخذ شناسنامه الکترونیک را برای ثبت موترهای بی اسناد شرط گذاشت

وزارت مالیه از مالکان موترهای بدون اسناد گمرکی می‌خواهد که برای ثبت موترهای شان نخست شناسنامه الکترونیک اخذ کنند و سپس به مراکز تعیین‌شده برای ثبت، بروند.

این وزارت امروز یکشنبه، ۲۵ عقرب در اطلاعیه‌ای که مالکان موترها باید با شناس‌نامه‌های الکترونیک جهت ثبت موترشان در گمرک‌ها و یا مستوفیت‌ها مراجعه کنند.

وزارت مالیه تاکید کرده که این وزارت و اداره‌ ملی احصائیه و معلومات برای اخذ شناس‌نامه‌ الکترونیک به مالکان موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی تسهیلات ایجاد کرده است.

روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی (یک کلید) در دهم عقرب مطابق به حکم رییس‌جمهوری و مصوبه شماره ۱۵ جلسه شورای امنیت ملی آغاز شد.

هدف از ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی افزایش عواید ملی، تأمین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل‌شدن جریان ترافیک گفته شده است.

وزارت مالیه در هنگام آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی گفته بود که این روند تا تاریخ ۲۷ قوس سال جاری ادامه دارد و پس از ۲۷ قوس هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط و با واردکنندگان نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.

مطالب مرتبط