دومین روز نشست جنوا؛ تعهدات میلیاردی جهان به افغانستان تجدید شد

روز دوم نشست بین‌المللی جنوا برای کمک به افغانستان با میزبانی مشترک فنلند، سازمان ملل و حکومت افغانستان در حال برگزاری است. در این نشست کشورهای کمک‌کننده بار دیگر متعهد به ارائه کمک‌های میلیاردی به افغانستان شدند.در این نشست که امروز (سه شنبه، ۴ قوس) برگزار شده، اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۱.۲ میلیارد یورو را در چهار سال آینده به افغانستان کمک می‌کند.

نماینده اتحادیه اروپا گفت که این کمک‌ها، مشروط به دوام دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و برابری جنسیتی در افغانستان است.

نماینده جاپان نیز اعلام کرد که کشورش ۷۲۰ میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان کمک می‌کند.

همچنین بریتانیا وعده داد که این کشور۱۵۵ میلیون پوند در سال ۲۰۲۱ به افغانستان کمک خواهد کرد.

دولت کانادا هم ۲۷۰ میلیون دالر کمک مالی به افغانستان را تعهد کرد.

نماینده این کشور از طالبان خواست که با آتش‌بس موافقت کنند.

دولت کانادا بر ادامه حمایت‌اش از افغانستان تاکید کرد.

در ادامه، هالند کمک ۲۲۰ میلیون یورویی برای چهار سال أینده به افغانستان را اعلام کرد.

نماینده دولت هالند در نشست جنوا تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید جدی گرفته شود.

او همچنین بر آتش‌بس نیز تاکید کرد.

نماینده دنمارک هم با تاکید بر اهمیت صلح در افغانستان حدود ۶۴ میلیون دالر کمک مالی کشورش را اعلام کرد.

نماینده دولت ناروی با اعلام حمایت از دولت افغانستان ۱۷ میلیون دالر کمک مالی را برای سال ۲۰۲۱ اعلام کرد و گفت کمک‌ها مطابق به تطبیق پروژه‌ها ادامه خواهد داشت.

در ادامه این نشست، نماینده دولت استرالیا هم ۲۰۰ میلیون دالر استرالیایی کمک مالی برای چهار سال آینده به افغانستان را اعلام کرد.

گفتنی ‌است که کنفرانس‌های تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان هر چهار سال برگزار می‌شود.

حامیان مالی افغانستان در کنفرانس بروکسل که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، متعهد به ۱۵.۲ میلیارد دالر برای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شدند.

مطالب مرتبط