مجلس نمایندگان بودجه وسط سال را تایید کرد

مجلس نمایندگان بودجه وسط سال مالی ۱۳۹۹ را تصویب کرد.سند بودجه وسط سال حکومت در نشست امروز (شنبه، ۸ قوس) مجلس به رای گذاشته شد و با اکثریت آراء تصویب شد.

عبدالرئوف انعامی؛ عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در بودجه وسط سال حکومت، حدود ۱۱ میلیاد افغانی از تنقیص و تزیید در نظر گرفته شده‌است.

طبق سند، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی به فواید عامه، یک میلیارد به وزارت انکشاف دهات، ۸۳۰ میلیون به وزارت صحت و ۸۹۰ میلیون هم به وزارت شهرسازی اختصاص یافته است.

این سند چندی پیش در نشستی از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود.

در آن زمان نمایندگان گفته بودند که در انتقال پول بودجه سال جاری از یک واحد به واحد دیگر، فساد صورت گرفته است و نهادهای مربوطه باید در این مورد حاضر به پاسخگویی شوند.

بودجه وسط سال در حالی تایید شده که اظهارات اخیر امرالله صالح؛ معاون نخست ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان مجلس، منجر به تنش میان مجلس و حکومت شده‌است.

صالح در نشست جنوا، اعضای مجلس نمایندگان را به فساد متهم کرد و خواهان لغو مصئونیت قضایی آنان شد.

این اتهام، خشم نمایندگان مجلس را برانگیخت و آنان روند رای‌دهی به اعضای کابینه را متوقف کردند و خواستار استعفای صالح شدند.

مطالب مرتبط