بیکاری ۱۰ میلیون نفر و گسترش فقر در افغانستان

وزیر اقتصاد می‌گوید، از ۱۶ میلیون نیروی کار در کشور، شش میلیون آنها مشغول کار هستند. او در عین حال از گسترش فقر در کشور نیز سخن می‌زند.کریمه حامد فاریابی امروز (یک شنبه، ۵ دلو) در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که براساس آمار اداره ملی احصاییه و معلومات، نفوس نیروی کار کشور در حدود ۱۶ میلیون نفر هستند که از آن جمله در حدود شش میلیون آن مشغول کاراند.

او افزود که از مجموع نفوس مشغول کار در حدود ۴۵.۴ درصد آن در سکتور زراعت شاغل هستند و متباقی در سکتورهای مختلف کار می‌کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت که میزان فقر در کشور نیز بر اساس آخرین سروی، در شهرها چهار درصد و درمیان کوچی‌ها سه درصد افزایش یافته‌است. او دلیل گسترش فقر را وضع محدودیت‌ها و قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا در جریان سال ۱۳۹۹ خواند.

فاریابی تأکید کرد که حکومت موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت‌ها است و وزارت اقتصاد به منظور هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از موثریت سرمایه‌گذاری های دولت ونهادهای غیر دولتی در سطح کشور تمرکز کرده است.

وزیر اقتصاد افزود که براساس پیش بینی‌ها، افغانستان در سال ۱۴۰۰ یک رشد مثبت ۲.۳ تا ۳ درصدی خواهد داشت.

در سال جاری مالی به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد کشور به شدت متضرر شده است.

مطالب مرتبط