کشاورزان در سال جاری یک میلیارد افغانی وام گرفته‌اند

وزارت زراعت امسال بیش از یک میلیارد افغانی به کشاورزان قرضه داده‌است.طبق خبرنامه این وزارت که امروز (پنج‌شنبه، ۱۶ دلو) منتشر شد، در جریان سال جاری خورشیدی، بیش‌تر از یک میلیارد افغانی به ۲۸۰۰ دهقان و فعال بخش زراعت و مالداری، قرضه داده شده‌است.

وزارت زراعت گفته که این قرضه‌ها از طریق صندوق انکشاف زراعتی یا ADF، مربوط به این وزارت پرداخت شده است.

گفته شده که هدف از پرداخت این قرضه‌ها کمک به دهقانان و فعالان بزرگ و کوچک در بخش زراعت و مالداری است.

مطالب مرتبط