دسترخوان ملی از بودجه ۱۴۰۰ حذف شد

حکومت در پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، هزینه برنامه دسترخوان ملی را حذف کرده‌است. این در حالی است که شامل ساختن بودجه برنامه دسترخوان ملی در پیش‌نویس دوم بودجه، یکی از دلایل رد این طرح از سوی مجلس نمایندگان عنوان شده‌بود.ارگ ریاست جمهوری می‌گوید، در پیش‌نویس سوم بودجه ملی، به دلیل نگرانی مجلس نمایندگان، بعضی تنقیصات و تزییدات صورت گرفته‌است.

طبق اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، افزایش معاشات کارمندان ادارات دولتی در پیش‌نویس سوم افزوده شده‌است.

در این اعلامیه آمده‌است: «برای تطبیق طرح معاشات کد جداگانه نیز ایجاد شده و از تنقیصات که در بخش NTA و کود ۲۲ اجناس و خدمات صورت گرفته، مبلغ ۱.۷ میلیارد افغانی اختصاص داده شده است و در طرح جدید معاشات بر علاوه ازدیاد معاشات، موضوع تهیه مسکن برای معلمین و مامورین نیز در نظر گرفته خواهد شد».

ارگ گفته که در جلسه روز چهارشنبه، ۱۵ دلو کابینه برای وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه داده شده تا روی طرح جدید معاشات کار کنند.

مجلس نمایندگان، یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان ادارات دولتی را دلیل دیگر رد دو پیش‌نویس بودجه خواند و این موضوع خط سرخ نمایندگان عنوان شده‌است.

در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده‌است که در پیش‌نویس سوم، برنامه دسترخوان ملی حذف شده است.

ارگ افزوده که که برای شفافیت هرچه بیشتر بودجه ملی، تمام جزئیات پروژه‌های واحد عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی ریاست جمهوری در سند بودجه درج شده و به منظور رفع سوء تفاهم و مدیریت بهتر بودجه در اصولنامه بودجه به واحد عملیاتی نقش پلانگذاری و نظارتی داده شده است.

در کنار بودجه دستر خوان ملی و گنجانده‌نشدن طرح یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی، عدم توازن و عادلانه‌بودن بودجه، اختصاص بودجه هنگفت برای کدهای احتیاط، قرضه‌گیری و اختصاص بودجه به واحدهای اداری، از دلایل دیگر رد دو پیش نویس بودجه از سوی مجلس عنوان شده است.

مطالب مرتبط