دستور بایدن به اعطای ویزای ویژه به ترجمان‌های افغان و عراقی

جوبایدن؛ رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در یک فرمان اجرایی دستور داده است تا برنامه ویزای خاص مهاجرت (SIV) به متحدان افغان و عراقی بدون تأخیر غیرضروری اجرا شود.

در این فرمان اجرایی که دیروز (پنج‌شنبه، ۱۶ دلو) صادر شد، آقای بایدن گفته است که برنامه ویزای خاص مهاجرت به متحدان افغان و عراقی که تهدید‌های جدی و جاری را به خاطر خدمات شان به ایالات متحده تجربه می‌کنند، تحفظ انسانی فراهم می‌کند و حکومت فدرال باید اطمینان حاصل کند که این برنامه بدون تأخیر غیر لازمی اجرا شود.

در این فرمان آمده است که وزیر خارجه در مشوره با وزیر امنیت داخلی و وزیر دفاع در مدت ۱۸۰ روز برنامه ویزای خاص مهاجرت به شهروندان افغانستان و عراق را مرور کرده و پیشنهادات شان مبنی بر هر گونه نگرانی را به رییس‌جمهور ارایه کنند.

جو بایدن همچنان فرمان داده است که در همین مدت، وزیر خارجه ایالات متحده در مشوره با وزیر دفاع طرزالعمل منظوری عرایض ترجمانان توسط فرد مسئول ماموریت را مرور کنند تا دیده شود که با قوانین تطابق دارد یا نه و اطمینان حاصل کنند که روند منظوری به دلیل تعصب به تاخیر نافتاده باشد.

بر اساس اطلاعات وزارت خارجه ایالات متحده بیش از ۷۰۰۰ ویزای که برای صدور به افغان‌های همکار با قوای امریکایی برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده بود، تاکنون صادر نشده است.

سر بازرس وزارت خارجۀ امریکا حدود شش ماه پیش با نشر گزارشی مشکلات برنامۀ SIV را بر شمرده و گزارش داده بود که از سپتامبر سال ۲۰۱۹ به اینسو نزدیک به ۱۹ هزار درخواست کنندۀ افغان منتظر دریافت ویزای شان هستند.

جوبایدن؛ رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که در مدت ۱۸۰ روز پس از صدور این فرمان، وزیر خارجه و امنیت داخلی باید اطمینان حاصل کنند که پالیسی‌های و طرزالعمل‌های مناسب مرتبط به برنامه ویزای خاص مهاجرت در وبسایت‌های وزارت‌های شان به گونهٔ علنی قابل دسترس باشد و هر گونه تغییری که در پالیسی و طرزالعمل این برنامه رونما می‌شود، باید در مدت ۳۰ روز پس از نشر، به گونه علنی قابل دسترس باشد.

مطالب مرتبط