رشوه‌ستانی؛ سه سناتور به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

دادستانی‌کل می‌گوید که سه تن از سناتوران که به اتهام دریافت ۴۰ هزار دالر امریکایی بازداشت شده‌بودند، هر کدام  به ۱۰سال و یک‌ماه حبس تنفیذی و پرداخت ۴۰ هزار دالر امریکایی محکوم شده‌اند.جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی‌کل امروز (شنبه، ۱۸ دلو) در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که این سناتوران از سوی محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به ۱۰ سال و یک ماه حبس تنفیذی شده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل گفته است که این افراد با حضورداشت وکیل مدافع‌شان به ده سال و یک ماه حبس و پرداخت ۴۰ هزار دالر امریکایی طور تضامن محکوم به مجازات شده است.

این در حالیست که دادستانی و ریاست عمومی امنیت ملی ۸ جدی در یک اعلامیه مشترک از بازداشت سه عضو مجلس سنا به اتهام دریافت ۴۰هزار دالر امریکایی رشوه در ولایت بلخ خبر داده بودند.

در اعلامیه دادستانی کل آمده  بود که نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی در هماهنگی با نماینده‌های ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت، سه تن از اعضای برحال مجلس سنا را به اتهام اخذه رشوه دستگیر کرده‌اند.

دادستانی گفته بود که این قضیه مطابق مادهء یک‌صد و دوم قانون اساسی، کتباً به استحضار مجلس سنا نیز، رسانیده‌شده است. اما مجلس سنا این موضوع را رد کرد و خواستار تطبیق قانون در این زمینه شد.

فساد اداری از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت افغانستان است. مقام‌های دولتی بارها تایید کرده‌اند که این مشکل در تمام ادارات کشور وجود دارد.

همچنین اعضای شورای ملی بارها به فساد اداری متهم شده‌اند؛ اما این اولین بار است که شماری از آن‌ها بازداشت و محاکمه می‌شوند.

مطالب مرتبط