دوستم: اگر صلح به نتیجه نرسد باید از فروپاشی نظام جلوگیری شود

عبدالرشید دوستم؛ معاون پیشین ریاست‌جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی می‌گوید، در صورتی که گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه‌ای نرسد، باید از فروپاشی وضعیت موجود و نظم حاکم در کشور جلوگیری شود.آّقای دوستم پس از بازگشت به کابل گفت که اگر رئیس‌جمهور و شورای امنیت اجازه دهد او در صورت ناکامی صلح گروه طالبان را سرکوب خواهد کرد.

رهبر حزب جنبش ملی در حالیکه به حمایت از روند صلح در کشور تاکید کرد، افزود که از نظام کنونی به قاطعیت دفاع خواهد کرد.

او تاکید کرد که در جنگ با طالبان پیروز می‌شود و اگر نتواند جنگ در افغانستان را خاتمه دهد، گروه طالبان را شکست می‌دهد. او، همچنین جنگ نیروهای امنیتی با گروه طالبان را حلال خواند و افزود که نیروهای امنیتی حمایت جامعه جهانی را با خود دارند و باید از این امکانات در جهت تامین امنیت شاهراه‌ها و روستاهای کشور استفاده کنند.

آقای دوستم در حالیکه خواستار تقویت اجماع ملی از سوی رئیس جمهور شد، تاکید کرد که در صورت غفلت در شرایط حساس کنونی تمام رهبران را در برابر تاریخ پاسخگو خواهند بود.

از سویی هم عبدالله عبدالله؛ رئیس شورای عالی مصالحه خواهان تسریع روند گفتگوهای صلح شد و افزود که با شروع مذاکرات دو طرف تعهد کرده بودند که این روند را صادقانه به پیش می‌برند، اما وضعیت اکنون مطلوب مردم افغانستان نیست.

آقای عبدالله افزود که در روزهای اخیر تماس میان نمایندگان دولت و گروه طالبان در دوحه بیشتر شده است اما انتظار مردم بیشتر از این و باید گروه طالبان آتش‌بس را پذیرفته و به گفتگوی صلح حاضر شوند.

از سویی هم محمد محقق دراین نشست گفت که تسلط بر افغانستان از راه زور، ناممکن است و رهبران سیاسی این اجازه را به هیچ گروهی نخواهند داد.

آقای محقق افزود که حضور مارشال عبدارشید دوستم در شرایط فعلی در کابل، می‌تواند مکمل اجماع و گردهمایی‌های سیاسی باشد تا به دنیا ثابت شود که چهره‌های سیاسی افغانستان با یک صدا از صلح و جمهوریت حمایت می‌کنند.

پیش از این هم، آقای دوستم گفته بود اگر دستاوردهای نظام کنونی حفظ شود، دولت موقت، قابل پذیرش است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته‌ بود: «اگر همین سیستم حفظ شود، دستاوردهای ۱۹ ساله‌ای که داریم، قانون اساسی داریم، پارلمان داریم، سنا داریم، به‌خصوص نیروهای دفاعی، امنیت ملی، وزارت‌های داخله و دفاع و جایگاه خانم‌ها در حکومت موقت [حفظ شود[ و به‌خصوص صلح پایدار و مطمئن تأمین شود – البته این سؤال را اگر از رییس جمهور هم پرسان کنید- شاید رد نکند و بپذیرد؛ البته ]در صورتی‌که[ طالبان بعدا بهانه‌گیری نکرده و یک جنگ دیگر را داغ نکنند.»

مطالب مرتبط