هشدار درباره گسترش میلیونی آمار فقرا در افغانستان تا پایان ۲۰۲۱

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش تازه خود می‌گوید که تا پایان سال جاری میلادی امکان دارد فقر در افغاستان ۷۰ درصد افزایش یافته و شمار نیازمندان کمک بشردوستانه به ۱۸ میلیون نفر برسد.برنامه انکشافی سازمان ملل متحد امروز (سه شنبه، ۱۷ حمل)، گزارشی را زیر نام «دستیابی به اهداف درازمدت افغانستان در میان ناهنجاری‌های کوتاه مدت» نشر کرده است که در آن آمده است، اگر صلح در افغانستان برقرار شود و برای چهار سال ادامه یابد، احتمال دارد  تولیدات ناخالص داخلی ۷ درصد افزایش یافته، درآمد و تامین بودجه در افغانستان افزایش پیداکند در صورتیکه مبارزه با فساد جدی گرفته شود.

گزارش گفته است که اگر صلح پیشرفت نکند و حکومتداری در افغانستان بهبود نیابد، رشد سریع جمعیت با توجه به رشد اندک اقتصادی، منجر به کاهش درآمد ملی و بلندرفتن گراف فقر در این کشور می‌شود.

در گزارش سازمان ملل آمده است: «اگر چه ممکن است که اقتصاد در دو – سه سال آینده به سطح پیش از همه‌گیری کروناویروس بهبود یابد، عواید سرانه ملی ممکن است در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تقریباً ده درصد کمتر باشد. سطح فقر ممکن است تا ۷۰ درصد افزایش یابد و تعداد کسانی که به کمک بشردوستانه نیاز دارند تا پایان ۲۰۲۱ ممکن به ۱۸ میلیون نفر برسند»

در این گزارش آمده است که در صورت بهبود فضای تجارتی و سرمایه‌گذاری، دسترسی ساده به قرضه‌ها، تقویت حکومت‌داری و کاهش مصارف فعالیت‌های تجارتی احتمال دارد رشد اقتصادی افغانستان ۱.۵ تا ۲.۵ درصد افزایش یابد.

سازمان ملل متحد تایید کرده است که مسیر آینده برای انکشاف افغانستان ناهموار خواهد بود چون به باور این سازمان، در کشورهای کم‌ درآمد احتمال دارد که منازعات در ظرف پنج تا ده سال پس از صلح دوباره از سر گرفته شود.

گزارش تاکید کرده است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، اقتصاد افغانستان باید تا بیست سال آینده، سالانه هشت درصد رشد داشته باشد.

سازمان ملل همچنین باتوجه به گفتگوهای صلح گفته است، در صورت تحقق صلح در افغانستان، این کشور این توانایی را خواهد یافت تا با خوش‌بینی به سوی آینده حرکت کرده و از موقعیت اسرتاتیژیک خود به عنوان چهارراه آسیای میانه، شبه قاره هند،‌ شرق میانه و شرق آسیا بهره مند شود.

همزمان سهراب بهمن؛ مشاور وزارت اقتصاد نیز گفته است که با توجه به آسیب ناشی از ویروس کرونا به اقتصاد کشور، ۲۰۲۱ برای افغانستان سال خوبی نخواهد بود.

آقای بهمن گفت که برعلاو چالش‌های دیگر فراراه اقتصاد افغانستان، خشکسالی نیز در سال روان میلادی افغان‌ها را دچار آسیب خواهد کرد.

این در حالیست که روز گذشته بانک جهانی با نشر گزارشی گفت که با توجه به چالش‌های امنیتی و سیاسی، افغانستان در سال روان میلادی رشد اقتصادی کندتر خواهد داشت.

بانک جهانی تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومت داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد.

مطالب مرتبط