غنی: هرگز تسلیم طرح‌های بربادی افغانستان نمی‌شویم

اشرف غنی؛ رییس‌جمهوری می‌گوید که هرگز تسلیم طرح‌هایی که بربادی کشور را در پی داشته باشد، نخواهد شد.رییس‌جمهوری امروز پنج‌شنبه، ۷ سرطان در مراسم گرامی‌داشت از روز ملی پرچم گفت که بیگانه‌گان و شبکه‌ها می‌خواهند کشور را به میدان جنگ مبدل سازند، اما «ما تسلیم این نخواهیم شد».

آقای غنی خطاب به طالبان افزود: « آیا به منافع ملی افغانستان متعهد هستید، یا به شبکه ها، آیا می خواهید تخم نفاق بپاشید و آبادی‌ها و بنیادهای ملی ویران گردد .»

او در ادامه جنگ طالبان در افغانستان را نامشروع خواند و افزود که علمای جهان اسلام به ویژه در نشست اخیر شان در عربستان سعودی که علمای پاکستان نیز حضور داشتند، تاکید کردند که جنگ افغانستان هیچگونه مشروعیت اسلامی ندارد.

رئیس‌جمهوری همچنین گفت: « صدای ما، صدای صلح است و تمام افغان ها به صلح اجماع دارند، صلح باعزت و پایدار که آینده همه در آن محفوظ باشد.»

آقای غنی همچنین گفت که مردم به زودی شاهد تغیرات خواهد بود. « ما نیت، برنامه و پلان واضح برای تغییر داریم، نیت ما حفظ ارزش ها، آوردن صلح پایدار و ایجاد نظم در داخل کشور است. »

رییس‌جمهور، در بخش دیگری از صحبت‌هایش، پرچم کشور را نماد افتخار ‏چندهزارساله‌ مردم این کشور و مثال بارزی از عزم و اراده‌ ملی خواند.

دولت ۷ اسد را به عنوان روز ملی پرچم کرده است. در این روز پرچم افغانستان در سراسر کشور به اهتزاز در می‌آید.

مطالب مرتبط