سرنوشت نامعلوم ۱۴۳ خلبان افغان در تاجیکستان

گروهی از خلبان‌های افغان که پس از سقوط دولت به تاجیکستان گریخته‌اند، می‌گویند در بازداشت قرار دارند و بابت آینده خود نگران هستند.به گزارش خبرگزاری رویترز، ۱۴۳ خلبان افغان در اوسط ماه اگوست از ترس انتقام طالبان با ۱۶ فروند هواپیما از افغانستان به تاجیکستان گریختند.

تاجیکستان این خلبانان را در یک مرکز صحی واقع در حومه کوهستانی بیرون دوشنبه، پایتخت این کشور بازداشت کرده و آنها منتظر هستند که به امریکا منتقل شوند.

یکی از این خلبان‌ها که خواست هویتش مخفی بماند، به رویترز گفته‌است: “ما مقصد خود را نمی‌دانیم و همگی برای این موضوع نگران هستیم.”

خلبان دیگری اظهار کرده‌است: “زمانی که از دولت تاجیکستان درباره سرنوشت‌ ما سوال می‌کنیم آنها از ما می‌خواهند منتظر باشیم، این  در حالی است که دو خانم که یکی از آنها در ماه هشتم بارداری خود است، همراه ما هستند.”

رویترز گفته که مقامات امریکایی کار جمع‌آوری اطلاعات جهت تایید هویت این شهروندان افغانستان را آغاز کردند و این نشان می‌دهد که زمان کمک به آنها نزدیک است.

مطالب مرتبط