چین به افغانستان کمپل و لباس کمک کرد

وزارت مهاجرین طالبان و سفیر چین در کابل از رسیدن نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به افغانستان، شامل کمپل و لباس خبر داده‌اند.

وانگ یی؛ سفیر چین در کابل در رشته توییتی نوشته‌است که این کمک‌ها شامل کمپل و لباس گرم می‌شود که روز چهارشنبه، ۷ میزان به کابل رسیده‌است.

وی افزوده که این کمک‌ها نشان‌دهنده «دوستی عمیق» مردم چین با مردم افغانستان است. به گفته او، این محموله به وزارت مهاجرین طالبان تسلیم داده شده‌است.

وزارت مهاجرین طالبان نیز با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده‌است که کمک‌های چین شامل چهار هزار تخته کمپل و سه هزار و ۷۸۰ جوره جاکت است. این وزارت خاطرنشان کرده که این کمک‌ها به بی‌جا شدگان توزیع خواهد شد.

وزارت مهاجرین طالبان گفته‌است که کشور چین از ادامه کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان اطمینان داده و گفته‌است که این کشور به خاطر بهبود وضعیت زند‌گی مردم افغانستان آماده همکاری است.

با تسلط طالبان بر افغانستان و وخامت اوضاع اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بر لزوم ارائه کمک‌های بشری به افغانستان تاکید کرده‌اند. تاکنون امارات متحده عربی، پاکستان و حالا چین محموله‌هایی از کمک‌های بشری را به کشور انتقال داده‌اند.

مطالب مرتبط