پناهجوی افغان در اندونزیا اعتصاب غذا‌ کرد

یکی از پناهجویان افغان در اندونزیا در اعتراض به آنچه بی‌توجهی سازمان ملل می‌گوید، با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرده‌است.از این پناهجو که نام‌اش خداداد غلامی اعلام شده، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌است.

او گفته که به دلیل عدم توجه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرده‌است.

هزاران پناهجوی افغان سال‌هاست به امید رسیدن به کشور سوم در اندونزیا به‌سر می‌برند.

آنان بارها با برگزاری تظاهرات از سازمان ملل خواسته‌اند که سرنوشت‌شان را مشخص کند.

در ماه‌های اخیر از خودکشی شماری از پناهجویان افغان در اندونزیا نیز گزارش شده‌است.

مطالب مرتبط