رادیو و تلویزیون «الهجره» طالبان در کابل فعال شد

نشرات آزمایشی رادیو و تلویزیون «‏الهجره» طالبان در کابل آغاز شد.این رسانه شامگاه امروز ( یک‌شنبه، ۲۵ میزان) بجای کانال تلویزیونی «ولسی جرگه» و ایستگاه رادیویی آن فعال شده‌است.

تلویزیون «ولسی جرگه» در گذشته نشست‌ها و خبرهای مربوط به مجلس نمایندگان را پوشش می‌داد.

در حال حاضر تمام رسانه‌های دولتی به صورت فعال در اختیار طالبان است.

رسانه جدید «الهجره» در حالی فعال شده که پس از تسلط «امارت اسلامی» فعالیت بیش از ۲۰۰ رسانه ملی و محلی خصوصی متوقف شده‌است.

این در حالی است که گسترش فعالیت رسانه‌های آزاد طی دو دهه یکی از دستاوردهای مهم افغانستان عنوان می‌شد.

مطالب مرتبط