هشدار سازمان ملل درباره فروپاشی نظام بانکی افغانستان

سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نظام بانکی افغانستان به دلیل کاهش ذخایر بانکی و عدم توانایی مردم در پرداخت بدهی‌های‌شان در خطر فروپاشی قرار دارد.

این سازمان، امروز دوشنبه، ۱ قوس در گزارشی، فقدان نقدینگی در افغانستان را بزرگ‌ترین تهدید برای نظام بانکی کشور خوانده و هشدار داده‌است که در صورت دوام این وضعیت تا چند ماه آینده این نظام فروخواهد پاشید.

سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده‌است. در گزارش برنامه توسعه‌ای این سازمان آمده که آثار اقتصادی فروپاشی سیستم بانکی و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن بسیاری ویرانگر خواهد بود.

در این گزارش خروج شرکت‌های خارجی پس از تسلط طالبان بر کابل عامل سقوط آزاد اقتصاد وابسته افغانستان گفته شده‌است. این موضوع فشار بر سیستم بانکی را تشدید کرده که در نتیجه به اتخاذ سیاست تعیین سقف برداشت پول منجر شده‌است.

برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرده که نیاز است برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی، مشکل ازدحام جمعیت و هجوم مردم برای برداشت پول به صورت فوری حل شود.

از سوی دیگر، سازمان ملل گفته که وضع تحریم علیه طالبان حل مشکل سیستم بانکی افغانستان را بسیار پیچیده کرده‌است.

عبدالله الدرداری؛ رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (UNDP) در افغانستان به رویترز گفت: «ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شویم اگر از نظام بانک‌داری حمایت می‌کنیم این به حمایت از طالبان تعبیر نشود.»

وی افزود که «ما در شرایطی قرار داریم که به همه گزینه‌های ممکن حتی آن‌هایی که سه ماه پیش برای ما قابل تصور نبود، برای یافتن یک راه ‌حل موثر فکر کنیم».

سیستم بانکی افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان نیز در معرض آسیب بود و این موضوع پس از تسلط این گروه بر کابل با قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی از سوی امریکا تشدید شده‌است.

پیش از این، صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز کمبود پول نقد در افغانستان را مشکلی جدی خوانده و خواستار حل آن شده‌اند.

مطالب مرتبط