صادرات نزدیک به ۷۰۰ تن میوه خشک طی دو هفته اخیر

دولت طالبان می‌گوید که طی دو هفته اخیر، افغانستان ۶۹۸ تن میوه خشک صادر کرده‌است.صفحه توییتری ارگ نوشته‌است که از جمله این مقدار کالای صادر شده، ۵۸۵ تن آن کشمش است.

گفته شده که این مقدار میوه خشک افغانستان به کشورهای اروپایی، آسیایی، امریکا و استرالیا صادر شده‌است.

دولت طالبان گفته‌است که میزان صادرات افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته که یک قدم مهم برای رشد اقتصادی کشور است.

بخش بزرگی از صادرات افغانستان را میوه خشک و تازه تشکیل می‌دهد.

در سال جاری به دلیل نابه‌سامانی‌های سیاسی، صادرات کشور نیز با مشکل مواجه شده‌بود.

مطالب مرتبط