حنفی: حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین که کشور را ترک نکرده‌اند، باز شود

مولوی عبدالسلام حنفی؛ معاون دوم رییس الوزرای طالبان در نامه‌ای به بانک مرکزی دستور داده تا حساب‌های بانکی مقام‌های سابق دولت پیشین که افغانستان را ترک نکرده‌اند، باز شود؛ اما حساب‌های مقام‌هایی که فرار کرده‌اند، همچنان مسدود باشد.در این نامه که به رسانه‌ها درز کرده، آمده‌است که حساب بانکی مقامات پیشین که در حال حاضر در افغانستان به سر می‌برند و با دولت کار می‌کنند، باید پس از تایید سرپرست اداره باز شود و معاش آنها پرداخت شود.

همچنین مقام‌هایی که برای دولت کار نمی‌کنند و در افغانستان هستند می‌توانند حساب‌های بانکی خود را باز کنند.

اما طبق این دستور، حساب‌های مقام‌های دولتی که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند و «به طور رسمی مسئولیت خود را به دولت جدید واگذار نکرده‌اند، همچنان مسدود بماند».

طالبان حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین را مسدود کرده بود.

این اقدام مورد استقبال نیز قرار گرفت؛ چون اکثریت مقام‌های دولت پیشین به شمول خود اشرف‌غنی متهم به فساد مالی بودند.

مطالب مرتبط