استانکزی: مخالفان به کشور برگردند؛ اما انتظار نداشته باشند وزیر شوند

شیرمحمد عباس استانکزی؛ معاون سیاسی وزارت خارجه‌ «امارت اسلامی» می‌گوید که حکومت آنان با مخالفان در تماس است و از آنان خواسته‌است به کشور برگردند. او در عین حال تاکید کرده که مخالفان نباید توقع وزیرشدن را داشته باشند.

آقای استانکزی این سخنان را امروز یک‌شنبه، ۷ عقرب در نشستی در وزارت امور خارجه بیان کرده و افزوده‌است که همه افغان‌ها حق دارند به وطن برگردند. او تاکید کرده مخالفان پیشین طالبان هم از حق زندگی در وطن محروم نمی‌شوند و می‌توانند با خاطر آرام به کشور برگردند و زندگی کنند.

او بار دیگر افغانستان را «آزاد» خوانده و از مخالفان پیشین این گروه خواسته بیایند و از آزادی لذت ببرند.

این مقام ارشد طالبان درباره روابط خارجی دولت این گروه گفته که سفارت‌های خارجی به جای کابل از طریق دوحه با آنان در ارتباط اند و طالبان بارها به آنان گفته که به جای هوتل‌های دوحه، بیایید در کابل سفارت خود را باز کنید.

وی همچنین گفته که «امارت اسلامی» تلاش می‌کند تا اعتماد مردم را به دست بیاورد و کاری نمی‌کند که با ارزش‌های ملت در تضاد باشد.

این در حالی است که فشارهای جهانی بر طالبان برای تشکیل دولت فراگیر همچنان ادامه دارد؛ اما رهبران آن گروه می‌گویند که حکومت‌شان همه‌شمول است. رهبران طالبان در عین حال، تاکید می‌کنند که «اپوزیسیون» نمی‌توانند وارد حکومت شوند و این چیزی است که حتی در امریکا نیز صورت نمی‌گیرد.

مطالب مرتبط