ادعای کوچ‌ اجباری ساکنان قوش‌تِپه جوزجان توسط کوچی‌ها

شماری از ساکنان ولسوالی قوش‌تِپه ولایت جوزجان می‌گویند، توسط کوچی‌ها و طالبان وادار به کوچ اجباری شده‌اند.آنان می‌گویند که خانه و هزاران جریب زمین‌‌شان از سوی کوچی‌های مورد حمایت طالبان غصب شده‌اند.

ساکنان محل که عمدتا از قومیت ازبک و ترکمن هستند در برابر این اقدام کوچی‌ها دست اعتراض زده‌؛ اما به گفته آنها طالبان معترضان را بازداشت کرده‌اند.

طالبان تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند.

در همین حال شهرزاد اکبر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر دولت پیشین در در توییتی نوشته‌است که “اخبار نگران کننده اخراج اجباری و جابجایی مردم محلی، ازبک‌ها و ترکمن‌ها در جوزجان با حمایت و مشارکت حاکمان محلی طالبان رسیده است”.

حدود سه ماه قبل، صدها خانواده در ولسوالی پاتوی دایکندی نیز از مناطق اصلی شان به کوچ مجبور شده بودند.

در آن زمان، دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته بود: «طالبان هزاره‌ها و دیگران را براساس قومیت یا عقاید سیاسی به اجبار بیرون می‌کنند تا به حامیان طالبان پاداش دهند.»

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع و فشار گروه‌های سیاسی، طالبان اعلام کردند که کوچ دادن مردم این مناطق تا بهار سال آینده به تعویق افتاده است و تا زمانی‌ که قوه قضایی به کار آغاز نکند، کسی کوچ داده نمی‌شود.

مطالب مرتبط