اوچا: حقوق اساسی زنان و دختران افغان مورد حمله قرار گرفته‌است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان از وضعیت زنان ابراز نگرانی کرده و گفته‌است که حقوق اساسی زنان و دختران افغان مورد حمله قرار گرفته‌است.این نهاد، امروز پنج‌شنبه، ۲۳ جدی در توییتی نوشته‌است که زنان و دختران افغان بیش از هر زمان دیگر نیاز به حمایت و همبستگی دارند.

اوچا افزوده‌است که هدف کمک‌های بشردوستانه افزایش کمک به زنان و دختران است.

این نهاد همچنین بر ارائه غذا، مراقبت‌های صحی، آموزش، فرصت‌های معیشتی و خدمات حفاظتی برای زنان تاکید کرده‌است.

این در حالی ‌است که پس از روی کارآمدن طالبان زنان در بخش‌های مختلف با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند.

طالبان با وضع مقررات متعدد زمینه‌های فعالیت، تحصیل و سفر زنان را محدود ‌کرده‌اند که این وضعیت واکنش و اعتراضات زنان را در پی داشته‌است.

مطالب مرتبط