وزارت امر به معروف طالبان: حجاب یک امر قرآنی است، مسلمان با آن مخالفت نمی‌کند

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که حجاب یک حکم قرآنی است، مسلمان با حکم قرآن مخالفت نمی‌کند.خبرگزاری دولتی باختر شامگاه امروز (یک‌شنبه، ۲۶ جدی) به نقل از وزارت امر به معروف گزارش داده است کسی که با حجاب «مخالفت می‌کند او با حکم قرآن و پیغمبر مخالفت می‌کند».

این وزارت از زنان خواسته است که با «تحریک بیگانه‌گان، اشتباه نکنند».

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی پوسترهایی را نیز از پوشش مورد تایید طالبان در شهرها نصب کرده‎است. اما امروز شماری از زنان در کابل در اعتراض به این اقدام طالبان برقع را از سر زنی بر می‌دارد و آن را دور می‌اندازد. زنان معترض می‎گویند، «فرهنگ عقب مانده پاکستانی را نمی‌خواهند».

وزارت امر به معروف طالبان پیش از این هم گفته بود که زنان در بیرون باید حجاب را رعایت کنند و همچنین در سفرهای طولانی باید همراه با محرم باشند. این وزارت در شهرها از موترهای شهری خواسته است که زنان بی حجاب را انتقال ندهند.

زنان این محدویت را «غیرانسانی» می‌خوانند و نسبت به آن اعتراض دارند.

مطالب مرتبط