بازمحمد مبارز از ریاست فدراسیون ورزش‌های رزمی استعفا کرد

بازمحمد مبارز؛ رییس انتخابی فدراسیون عمومی ورزش‌های رزمی، خود استعفا کرد.او در صفحه فیس‌بوکش، دلیل استعفایش را مشکلات مدیریتی و فضای قید و مداخله در امور فدراسیون عنوان کرده است.

آقای مبارز گفته است: « اداره ورزش بدون رعایت قانون و مقررات خلاف تمام موازین ملی و بین المللی در امورات فدراسیون‌ها مداخله می‌کنند و پلان‌های خود را بالای فدراسیون‌ها عملی می‌سازند.»

او افزوده است که اداره ورزش بدون هماهنگی با فدراسیون‌ها دست به مداخلات در امور آن‌ها می‌زنند؛ در حالیکه به گفته او، دخالت در امور فدراسیون خلاف قانون و مقررات است.

مبارز گفته است که در پیوند به دخالت اداره ورزش و مشکلات در این زمینه معلومات بیشتری را با مردم شریک خواهد کرد.

این در حالی‌است که پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از بخش‌ها از جمله ورزش دچار تحول بزرگی شده و بسیاری از ورزشکاران از کشور خارج شده‌اند.

مطالب مرتبط