نشست اسلو؛ طالبان: تلاش می‌کنیم دولت ما فراگیرتر شود

در حالی که نشست هیأت طالبان با کشورهای غربی در اسلو، پایتخت ناروی در حال برگزاری است، امیر خان مقتی؛ سرپرست وزارت خارجه «امارت اسلامی» گفته است که آنان کوشش می‌کنند دولت طالبان فراگیرتر شود.این نشست پشت درهای بسته جریان دارد.

امیرخان متقی پس از اولین خروج از جلسه اول مذاکرات را «سازنده» خوانده؛ اذعان کرده است که اختلاف در مورد «معنای دولت فراگیر» هنوز برطرف نشده است.

آقای متقی به بی‌بی‌سی گفته است:«اگر معنای فراگیر این باشد که همه قوم‌ها در حکومت باشند که هست. اگر معنایش این است که همه سمت‌ها و ولایت‌ها در حکومت باشند که هست».

وزیر خارجه طالبان افزوده است که «اگر حکومت پیشین، اشرف غنی همه شمول بود، از آن حکومت ما هیچ کسی را از وظیفه منفک نکردیم».

آقای متقی با آنهم گفته است که این وضعیت را «کافی نمی‌دانیم و کوشش می‌کنیم که حکومت همه‌شمول‌تر شود».

مطالب مرتبط