حکومت طالبان اداره جمع‌آوری عشر و زکات ایجاد می‌کند

حکومت طالبان اعلام کرده که قصد دارد اداره‌ای را برای جمع‌آوری عشر و زکات ایجاد کند.طبق خبرنامه اداره امور حکومت طالبان که امروز (سه شنبه، ۵ دلو) نشر شد، درباره ایجاد چنین اداره‌ای در نشست کابینه بحث و تصمیم لازم درباره آن گرفته شده‌است.

طالبان پیش‌تر اعلام کرده‌بودند که طرح شامل‌ساختن عشر و زکات در عواید وزارت زراعت را بررسی می‌کنند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، در برخی مناطق اقدام به گردآوری اجباری عشر و زکات کرده‌اند. مردم اما با توجه به وضعیت اقتصادی از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان شاکی هستند.

مطالب مرتبط