تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در لیگ محلی استرالیا رقابت کرد

تیم ملی فوتبال دختران افغانستان برای اولین بار پس فرار از کشور در لیگ محلی استرالیا رقابت کرد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان برای اولین بار پس از فرار از کشور، امروز یک‌شنبه (۴ ثور) در یک لیگ محلی در استرالیا رقابت کردند.

رقابت نخست تیم ملی دختران کشور در ایالت ویکتوریا با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید.

برای دختران افغانستان انجام این بازی به مثابه پیروزی قدرتمند و نمادین در حالی بود که آنان پس از بیرون شدن از افغانستان برای اولین بار گردهم آمدند و به رقابت پرداختند.

نیلاب، کاپیتان تیم افغانستان گفته است که این رقابت نشان داد که طالبان نمی‌توانند جلو بازیکنان را بگیرند.

وی گفته است: «برای بازی کردن برای افغانستان به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. از کشور خود بیرون شدیم؛ اما هنوز هم در موردش فکر می‌کنیم و هنوز هم برای پیروزی برای کشور مان می‌کوشیم.»

استرالیا ده‌ها بازیکن تیم ملی فوتبال دختران افغانستان و اعضای خانواده آنان را پس از سقوط دولت پیشین به بیرون از افغانستان انتقال داد و پذیرفت.

مطالب مرتبط