شیر پلاستیکی ساکنان یک روستا را وحشت‌زده کرد

ماموران مسلح حیات وحش در روستای در نزدیکی پارک ملی کوه کنیا، مرکز آن کشور گزارشی در مورد دیده شدن یک شیر دریافت کرده‌اند و گفته شده که یک شیر زیر بوته‌ها خوابیده است؛ اما در واقع عکس یک شیر روی کیسه خرید بوده که ساکنان یک روستا را وحشت‌زده کرده بود.

مأموران مسلح حیات وحش با تمام تجهیزات زمانی که می‌رسند به صاحب خانه هشدار می‌دهد که یک شیر در حیاط دیده شده است.

اما بعدا واضیح می‌شود شیری که همه را به وحشت‌انداخته، شیر نه؛ بلکه یک کیسه پلاستکی بوده است.

این در حالی است که یکی از ساکنان منطقه که نمی‌داند این یک شیر پلاستیکی‌است به مأموران حیات وحش زنگ‌زده و این ماجرا را با آنان در میان گذاشته است.

در همین حال، مأموران گفته‌اند که  اخیرا گزارشی در مورد دیده شدن شیر در منطقه را نداشته است

مطالب مرتبط