علمای مسلمان روسیه به افغانستان سفر می‌کنند

ایلدار علیاتدینوف؛ معاون اداره امور معنوی مسلمانان فدراسیون روسیه اعلام کرده‌ که هیاتی از سوی این اداره به منظور ارائه کمک‌های بشردوستانه گسترده از شهرها و ولایت‌های افغانستان بازدید می‌کند.

آقای علیاتدینوف روز دوشنبه ۲ جوزا گفته‌است که نشستی با جمال ناصر غروال؛ کاردار سفارت افغانستان در مسکو برگزار شد و در نتیجه این گفتگو «می‌توانم بگویم که در مورد زمان‌بندی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به توافق رسیده‌ایم».

وی همچنین گفته‌است که «هیاتی از مسلمانان روسیه از کابل و سایر ولایات برای یک ماموریت بشردوستانه در تابستان سال جاری دیدار خواهد کرد. این هیات، لباس و دوا را به مردم افغانستان کمک خواهد کرد.»

آقای علیاتدینوف افزوده‌است که «بنیاد خیریه زکات در سفر به افغانستان شرکت خواهد داشت که برای فقرای این کشور لوازم ضروری را تامین می‌کند.»

وی تاکید کرده‌ که «مسلمانان روسیه بدون کدام وابستگی قومی و نژادی کمک‌های بشردوستانه خود را در سراسر جهان ارائه می‌کنند.»

مطالب مرتبط