اکثر شهروندان انگلیس خواهان استعفای جانسون‌ اند

بربنیاد یک نظرسنجی تازه ۵۹ درصد مردم انگلستان خواهان استعفای بوریس جانسون؛ نخست‌وزیر آن کشور هستند.

بی‌بی‌سی گزارش‌ داده‌ که نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که ۵۹ درصد مردم آن‌ کشور خواهان استعفای بوریس جانسون؛ نخست‌وزیر هستند.

از سوی دیگر، ۷۴ درصد مردم بریتانیا هم معتقد اند که وی مقررات کرونایی را نقض کرده‌است.

در همین حال، بوریس جانسون؛ نخست‌وزیر انگلستان در پاسخ به درخواست‌های مکرر رهبران احزاب و شماری از نمایندگان مجلس برای استعفا پس از گزارش جدید درباره موارد نقض قوانین قرنطینه گفته‌ که «نگاه من به آینده است و وظایفم را ادامه خواهم داد».

مطالب مرتبط